І.- у '•. r Глава 21

або установок якої робиться запуск космічного об'єкта, розглядається як учасниця спільного запуску" (п. З ст. V конвенції). У разі якщо дві або більше держав спільно запускають космічний об'єкт, вони несуть "солідарну відповідальність за будь-який заподіяний збиток" (п. 1 ст. V). Виходячи з цього, держава, що запускає, яка виплатила державі-пози-вачу компенсацію за збиток, у свою чергу має право регрес-ної вимоги до інших учасників спільного запуску.

Претензія про компенсацію за збиток пред'являється державі, що запускає, як правило, дипломатичними каналами. Якщо держава-позивач не підтримує дипломатичних відносин із відповідною державою, що запускає, то вона може пред'явити таку претензію будь-яким іншим способом (наприклад, через іншу державу).

Претензія пред'являється державі, що запускає, не пізніше одного року від дня заподіяння збитку або визначення держави, відповідальної за збиток (ст. X конвенції). Тепер існує певна технічна складність процесу встановлення держави, яка запустила космічний об'єкт, що завдав шкоди. Це пов'язано зі значною кількістю об'єктів на навколоземній орбіті. Виходячи з цього, нормами міжнародного космічного права допускається початок відліку річного терміну пред'явлення претензії за збиток з того дня, коли державі-позивачу "за розумними припущеннями" стають відомими вищезазначені факти (п. 2 ст. X).

Процедура пред'явлення претензії державою-позивачем або фізичними і юридичними особами, яких держава-позивач представляє, не вимагає, як зазначено у конвенції, щоб попередньо були вичерпані "місцеві засоби задоволення претензії, що можуть бути в їх розпорядженні" (п. 1 ст. XI). Хоч ніякі положення цієї конвенції не перешкоджають будь-якій державі або фізичним і юридичним особам учинити позов у судах, в адміністративних трибуналах або органах держави, що запускає. Конвенція не допускає лише рівнобіжного пред'явлення позову вищезазначеними шляхами (дипломатичними каналами і місцевими засобами задоволення претензії).

Досить складним є питання визначення розміру компенсації, що підлягає виплаті державою, що запускає, позивачу. Конвенція містить лише загальну формулу, за якою компен-


МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО__________________ 559

сація "визначається відповідно до міжнародного права і принципів справедливості". Самі ж розміри такої компенсації визначає Комісія з розгляду претензії, яку спільно створюють заінтересовані сторони на вимогу будь-якої зі сторін (ст. XIV). Виходячи з існуючої практики, така комісія створюється на період від двох до чотирьох місяців і може складатися з трьох членів:

• представника держави-позивача;

• представника держави, що запускає;

• голови комісії, що обирається спільно двома першими

сторонами.

Комісія встановлює процедуру своєї роботи, місце, в якому працюватиме, і приймає рішення з усіх інших адміністративних питань. Витрати, пов'язані з її роботою, розподіляються, як правило, порівну між сторонами, якщо комісія не ухвалює іншого рішення.

У разі коли збиток, заподіяний космічним об'єктом, становить велику загрозу для життя людей, конвенція передбачає низку гуманних положень. Наприклад, відповідно до ст. XXI, державі, що запускає, рекомендується вивчити "можливість невідкладного надання відповідної допомоги державі, якій заподіяно збиток, якщо вона звертається з проханням про це".


8701250518081356.html
8701297152855984.html

8701250518081356.html
8701297152855984.html
    PR.RU™